پر کردن بخش های نشان شده با ستاره قرمز رنگ اجباری می باشد.

پس از پایان پیش ثبت نام، موسسه جهت تعیین وضعیت با شما تماس خواهد گرفت.

با تشکر

واحد مدیریت منابع انسانی

مهندس شاهین

تماس و تلگرام و واتساپ: 09103210118

همراه (همچنین نام کاربری) *
ایمیل (همچنین نام کاربری)
رمز ورود *
تایید رمز ورود *
نام خانوادگی *
نام *
شماره واتساپ
شماره تلگرام